Regulamin sklepu

Sklep www.sklep-suchary.com jest prowadzony przez Again agencja reklamowa z siedzibą w Suchym Lesie, przy ulicy Kasztanowej 2, numer NIP 972-089-42-66, REGON 634589499,

wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, dalej nazywaną "Sprzedającym".

 

Adres pocztowy Sprzedającego będący równocześnie Adresem reklamacyjnym:

SKLEP SUCHARY

ul. Kasztanowa 2

62-002 Suchy Las

 

Adres poczty elektronicznej Sprzedającego:

bok@sklep-suchary.com.pl

 

Numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta:

608 42 87 42      czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

(opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami wyrażonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

7. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu internetowego.

Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną

sposób płatności

koszty transportu

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym numeru telefonu.

9. Przyjęcie zamówienia potwierdza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

10. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim powiadomieniu o tym fakcie sklepu.

11. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy określonych w niniejszym dokumencie pkt .5.

12. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem.

13. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na konto.

14. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na koncie.

15. Czas realizacji zamówienia odzieży personalizowanej może się wydłużyć ze względu na specyfikę produkcji indywidualnej.

16. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD, istnieje również możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu.

17. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

18. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD.